Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten – Gemeente X-preszo Ministries

Contactgegevens

Uw unieke internet adres https://hetanbiregister.nl/stichting/kerk-der-zevende-dags-adventisten-2/
Naam Stichting Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten – Gemeente X-preszo Ministries
2de Naam Stichting X-preszo Ministries
RSIN nummer 002690627
Adres p/a De Vang 51
Postcode 4765AZ
Plaats Zevenbergschen Hoek
Land Nederland

Beleid

Doelstelling

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Matth. 28:18-20). God roept ons, door middel van zijn Geest, om de mensen in onze omgeving, die Hem nog niet kennen zijn eeuwige liefde te laten ervaren. De liefde die door Jezus Christus aan ons is geopenbaard. Wie Jezus aanvaardt zal worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door middel van Gods woord en gebed zullen zij leren God lief te hebben met heel hun hart, heel hun ziel en heel hun verstand en er naar verlangen zijn wil te doen. Wij mogen erop vertrouwen dat ongeacht de omstandigheden in ons leven, God altijd met ons zal zijn tot het einde van deze wereld. Omdat Gods Geest in en door ons werkt, hebben wij de opdracht en de kracht gekregen om de mensen om ons heen bewust te maken van het goede nieuws (naar Matth. 22:36-40 en Lucas 4:18-19).

Beleidsplan Download

Bestuurders

Ouderling-Penningmeester Marco Bervoets
Community Coördinator Alexander Trueman
Ouderling-X-perience Coördinator Stephen Roseval
Home Coördinator Raquel Bahari
Anja Quak

Beloningsbeleid

Activiteiten

Recente acitiviteiten Download

Financiële rapportage

Financiële rapportage Download

Standaard formulier

Standaard formulier Download