Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene doeleinden en biedt geen juridisch of professioneel advies. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg en kennis samengesteld. CMG Support BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze website en alle intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten uitsluitend bij CMG Support BV. U mag elementen van de website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze rechten.

De website bevat links naar externe websites die door andere partijen dan CMG Support BV worden geƫxploiteerd. CMG Support BV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het functioneren of voor de inhoud van deze websites. CMG Support BV is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. Links naar de website van CMG Support BV zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CMG Support BV.

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de website.
CMG Support BV behoudt zicht het recht voor om deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.

Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.