Stichting hulp voor het straatkind in Europa

Contactgegevens

Uw unieke internet adres https://hetanbiregister.nl/stichting/stichting-hulp-voor-het-straatkind-in-europa/
Naam Stichting Stichting hulp voor het straatkind in Europa
2de Naam Stichting Stichting hulp straatkinderen!
RSIN nummer 8188.996.663
Adres Hogenoortweg 73
Postcode 1002 TW
Plaats Tilburg
Land Nederland

Beleid

Doelstelling

Kernprincipes en doelen: Het inzamelen van gelden voor Europese straatkinderen. Geen winstoogmerk. Het opzetten/participeren in projecten ten behoeve van straatkinderen in Europa. Jaarlijks een kinderspeeldag voor straatkinderen organiseren in een Europese stad.

Beleidsplan Download

Bestuurders

voorzitter P.A.P. Ikink
penningmeester T.P.A. Van Hemert
algemeen bestuurslid Z.S.M. Janssen-Brugman
algemeen bestuurslid, voorzitter fondsenwerfcommissie T. Spot

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten

Recente acitiviteiten Download

Financiële rapportage

Financiële rapportage Download