Veelgestelde vragen

1. Voldoe ik na mijn registratie op www.hetanbiregister.nl aan de nieuwe vereisten van de Belastingdienst?

Volgens de nieuwe wet voldoet u aan de nieuwe Publicatieplicht voor ANBI’s indien u “via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot het functioneren van de ANBI-instelling openbaar maakt”.

Deze informatie moet in ieder geval uit het volgende bestaan:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de ANBI-instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Voor meer informatie klikt u hier op de nieuwe aanvullende ANBI-wetgeving.

2. Moet de ANBI-instelling een eigen internet site hebben?

Nee. Volgens de nieuwe wet dient elke ANBI-instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot het functioneren van ANBI-instelling openbaar te maken. Het beschikbaar stellen van de informatie via een website (zoals via www.hetanbiregister.nl) of via een website van de brancheorganisatie volstaat.

3. Voor welke periode betaal ik mijn abonnementsgeld?

Uw ANBI-instelling betaalt het abonnementsgeld op basis van een kalenderjaar. Wij hanteren 3 verschillende periodes, u kunt hierin zelf de keuze maken voor een abonnement van 1 jaar, 2 jaar of 5 jaar. Aan het einde van de periode van het gekozen abonnement, wordt bij geen opzegging uw abonnement stilzwijgend verlengd met de afgesloten periode.

Indien u zich nog in 2013 registreert, is er geen abonnementsgeld verschuldigd over 2013 en gaat het abonnement in op 1 januari 2014.

Bijvoorbeeld: indien de registratie in 2013 plaatsvindt voor een vaste periode van 5 jaar, dan geldt uw abonnement vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

Indien u zich op 1 maart 2014 registreert voor een vaste periode van 2 jaar, dan betaalt u in eerste instantie voor twee volledige kalenderjaren (2014 en 2015).

4. Hoe vindt de betaling plaats?

Bij aanmelding van de registratie vindt de betaling plaats op basis van een factuur, met een betalingstermijn van 14 dagen. Binnenkort zullen wij ook betalingen via iDeal aanbieden.

5. Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt. Hoe vraag ik deze gegevens op?

Indien u uw gebruikersnaam kwijt bent, kunt u een mail sturen aan info@hetanbiregister.nl. Wij zullen u dan de geregistreerde gebruikersnaam via e-mail toesturen.

Bent u uw wachtwoord kwijt, dan kunt u via dit formulier een procedure opstarten om een nieuw wachtwoord aan te maken.

6. Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen?

Bij de registratie heeft u een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen. Met deze gegevens kunt u op uw eigen domein inloggen. In dit domein kunt u vervolgens eenvoudig uw gegevens aanpassen.

7. Hoe ontvangt de Belastingdienst mijn internetadres?

U krijgt een brief van de belastingdienst waarin u wordt gevraagd de internet pagina aan de belasting door te geven. Deze internet pagina vindt u terug in de bevestigings-mail en staat op uw ANBI register pagina vermeld.

8. Wordt mijn abonnement na de contractperiode automatisch verlengd?

Ja, indien u geen opzegging stuurt aan info@hetanbiregister.nl zal de contracttermijn verlengd worden op basis van de initiële abonnementskeuze.

9. Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

U kunt u uw abonnement met inachtneming van de opzegtermijn van uw contractperiode opzeggen via info@hetanbiregister.nl.

10. Ontvang ik een deel van mijn abonnementsgeld terug indien de ANBI-instelling voortijdig uitgeschreven moet worden?

Nee, dit is niet mogelijk.

11. Moeten alle ANBI-instellingen aan de nieuwe voorwaarden voldoen?

In beginsel moeten alle instellingen aan de nieuwe aanvullende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ANBI-status of om deze status te behouden.

Voor de volgende instellingen geldt echter een specifieke uitzondering:

 • Kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking zijn aangewezen als ANBI, hiervoor gelden deze regels pas vanaf 1 januari 2016;
 • Kerkgenootschappen hoeven de namen van de bestuurders niet te publiceren;
 • Instellingen die een ontheffing hebben van de Belastingdienst hoeven de namen van de bestuurders niet te publiceren. Instellingen kunnen een ontheffing krijgen als de publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie een gevaar vormt voor hun veiligheid.

12. Welke financiële informatie moet ik beschikbaar stellen?

Volgens de nieuwe wet dient u in beginsel de balans en de staat van baten en lasten van de ANBI-instelling met toelichting te verstrekken. Deze informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt via een website (zoals via www.hetanbiregister.nl) of via een website van de brancheorganisatie.

Voor meer informatie verzoeken wij u om contact op te nemen met uw accountant of fiscalist.